Classic Car Club Hong Kong thăm nhà máy Emaux

Classic Car Club of Hong Kong Visited Emaux on 28th October 2013.
It is a pleasure to hold the event of the Classic Car Tour (Zhongshan Stop) at Emaux factory.

Classic Car Club of Hong Kong Visited Emaux on 28th October 2013.
It is a pleasure to hold the event of the Classic Car Tour (Zhongshan Stop) at Emaux factory.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *