Hiển thị một kết quả duy nhất

Tất cả các bộ lọc đòi hỏi vật liệu lọc, cát lọc  khác nhau. Emaux cung cấp các vật liệu lọc, cát lọc mới nhất với công nghệ tiên tiến nhất mà sẽ thực hiện lọc tốt hơn so với vật liệu lọc, cát lọc truyền thống.

Cát lọc cho hệ thống lọc nước

Glass Media