2012 Middle East Pool Show (24-26 September 2012)

Emaux đã trưng bày thành công Middle East Pool Show vào tháng 9 năm 2012. Chúng tôi đã giới thiệu sản phẩm mới loạt như máy bơm hiệu suất cao và công suất cao LED

Emaux đã trưng bày thành công Middle East Pool Show vào tháng 9 năm 2012. Chúng tôi đã giới thiệu sản phẩm mới loạt như máy bơm hiệu suất cao và công suất cao LED series ánh sáng.