Hội chợ Canton tại Quảng Châu, Trung Quốc. 15-ngày 19 Tháng 4 2013

Emaux trưng bày thành công trong Hội chợ Canton tại Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng Tư năm 2013.

Emaux trưng bày thành công trong Hội chợ Canton tại Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng Tư năm 2013. Chúng tôi giới thiệu một số sản phẩm mới nhất, bao gồm cả E-Power bơm Hiệu suất cao của chúng tôi, truy cập máy bay phản lực hiện tại, E-Lumen LED dưới nước nhẹ và lọc gel áo vv Chúng tôi rất hài lòng với số lượng khách hàng tiềm năng và yêu cầu đã được tạo ra trong thời gian triển lãm.