Pool & Spa & Sauna China

Emaux là triển lãm lớn trong Pool & Spa & Sauna ở Trung Quốc năm 2013, chúng tôi cho thấy các thiết bị hồ bơi và công nghệ hàng đầu trong thị trường Trung Quốc và châu Á

Emaux là triển lãm lớn trong Pool & Spa & Sauna ở Trung Quốc năm 2013, chúng tôi cho thấy các thiết bị hồ bơi và công nghệ hàng đầu trong thị trường Trung Quốc và châu Á. Skypool và bộ lọc kết hợp trong đất rất ngạc nhiên trong các triển lãm thương mại.